Pembiasaan Anak

Dalam buku Ihya’ Al Ghazali mengatakan “Anak adalah amanah Alloh kepada orang tuanya, hatinya masih suci bagaikan tambang asli yang masih bersih dari segala corak dan warna. Ia siap dibentuk untuk dijadikan apa saja tergantung keinginan pembentuknya. Jika dibiasakan dan dibina untuk menjadi baik maka ia akan menjadi baik. Kedua orang tua, para gura dan pendidikanya pun akan menuai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebaliknya bila dibiasakan terhadap keburukan dan diabaikan pembinaannya laksana binatang ternak, maka buruklah jadinya dan ia pun kan merugi. Orang tua dan para pendidiknya pun akan turut menanggung dosanya.

Senada dengan itu, Abdul A’la menyatakan dalam bait syairnya ” Para pemuda itu tumbuh menjadi dewasa, tergantung bagaimana orang tuanya membiasakan mereka. Pemuda tidak dapat ditaklukkan oleh akal semata, melainkan oleh pembiasaan beragam dari orang-orang terdekatnya.

Itulah sebabnya peranan orang tua, para pendidik dan lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan anak, investasi kita dihari ini terhadap pendidkan dan pengembangan anak, akan menjadi investasi sampai anak menjadi dewasa kelak, dan balasan kebaikan tersebut akan terus diterima orang tuannya. Bahkan dalam hadist dikatakan, salah satu pahala yang terus akan terus mengalir kepada orang tua, walaupun sudah wafat adalah : Anak yang sholeh yang selalu mendo’akan orang tuannya. Yuk kita jaga dan didik anak-anak kita semua dengan pendidikan dan pembiasaan yang baik…